תוצאה
קטגוריה
27 / 7
26%
מגדר
95 / 22
24%
כללי
351 / 157
45%