תוצאה
קטגוריה
27 / 23
86%
מגדר
95 / 80
85%
כללי
351 / 321
92%