תוצאה
קטגוריה
27 / 20
75%
מגדר
95 / 76
80%
כללי
351 / 314
90%