תוצאה
קטגוריה
15 / 13
87%
מגדר
95 / 87
92%
כללי
351 / 337
97%