תוצאה
קטגוריה
27 / 22
82%
מגדר
95 / 78
83%
כללי
351 / 316
91%