תוצאה
קטגוריה
72 / 4
6%
מגדר
256 / 15
6%
כללי
351 / 16
5%