תוצאה
קטגוריה
72 / 2
3%
מגדר
256 / 9
4%
כללי
351 / 10
3%