תוצאה
קטגוריה
16 / 2
13%
מגדר
86 / 30
35%
כללי
153 / 36
24%