תוצאה
קטגוריה
27 / 11
41%
מגדר
95 / 48
51%
כללי
351 / 240
69%