תוצאה
קטגוריה
41 / 10
25%
מגדר
256 / 86
34%
כללי
351 / 94
27%