תוצאה
קטגוריה
27 / 15
56%
מגדר
95 / 59
63%
כללי
351 / 262
75%