תוצאה
קטגוריה
27 / 4
15%
מגדר
95 / 10
11%
כללי
351 / 114
33%