תוצאה
קטגוריה
27 / 16
60%
מגדר
95 / 63
67%
כללי
351 / 270
77%