תוצאה
קטגוריה
44 / 4
10%
מגדר
256 / 8
4%
כללי
351 / 9
3%