תוצאה
קטגוריה
27 / 10
38%
מגדר
95 / 40
43%
כללי
351 / 224
64%