תוצאה
קטגוריה
72 / 10
14%
מגדר
256 / 38
15%
כללי
351 / 40
12%