תוצאה
קטגוריה
9 / 8
89%
מגדר
256 / 167
66%
כללי
351 / 197
57%