תוצאה
קטגוריה
41 / 4
10%
מגדר
256 / 27
11%
כללי
351 / 28
8%