תוצאה
קטגוריה
15 / 12
80%
מגדר
95 / 75
79%
כללי
351 / 312
89%