תוצאה
קטגוריה
44 / 14
32%
מגדר
256 / 59
24%
כללי
351 / 63
18%