תוצאה
קטגוריה
41 / 25
61%
מגדר
256 / 162
64%
כללי
351 / 190
55%