תוצאה
קטגוריה
15 / 13
87%
מגדר
86 / 64
75%
כללי
153 / 82
54%