תוצאה
קטגוריה
28 / 18
65%
מגדר
95 / 45
48%
כללי
351 / 236
68%