תוצאה
קטגוריה
44 / 18
41%
מגדר
256 / 98
39%
כללי
351 / 106
31%