תוצאה
קטגוריה
44 / 24
55%
מגדר
256 / 135
53%
כללי
351 / 156
45%