תוצאה
קטגוריה
41 / 6
15%
מגדר
256 / 48
19%
כללי
351 / 50
15%