תוצאה
קטגוריה
44 / 8
19%
מגדר
256 / 28
11%
כללי
351 / 29
9%