תוצאה
קטגוריה
9 / 3
34%
מגדר
256 / 72
29%
כללי
351 / 78
23%