תוצאה
קטגוריה
27 / 13
49%
מגדר
95 / 55
58%
כללי
351 / 256
73%