תוצאה
קטגוריה
41 / 17
42%
מגדר
256 / 114
45%
כללי
351 / 129
37%