תוצאה
קטגוריה
15 / 11
74%
מגדר
95 / 73
77%
כללי
351 / 306
88%