תוצאה
קטגוריה
41 / 21
52%
מגדר
256 / 122
48%
כללי
351 / 137
40%