תוצאה
קטגוריה
72 / 9
13%
מגדר
256 / 34
14%
כללי
351 / 36
11%