תוצאה
קטגוריה
41 / 20
49%
מגדר
256 / 121
48%
כללי
351 / 136
39%