תוצאה
קטגוריה
41 / 18
44%
מגדר
256 / 116
46%
כללי
351 / 131
38%