תוצאה
קטגוריה
15 / 3
20%
מגדר
95 / 17
18%
כללי
351 / 140
40%