תוצאה
קטגוריה
76 / 25
33%
מגדר
256 / 70
28%
כללי
351 / 76
22%