תוצאה
קטגוריה
44 / 13
30%
מגדר
256 / 57
23%
כללי
351 / 61
18%