תוצאה
קטגוריה
76 / 60
79%
מגדר
256 / 193
76%
כללי
351 / 241
69%