תוצאה
קטגוריה
9 / 6
67%
מגדר
256 / 127
50%
כללי
351 / 145
42%