תוצאה
קטגוריה
76 / 5
7%
מגדר
256 / 13
6%
כללי
351 / 14
4%