תוצאה
קטגוריה
76 / 17
23%
מגדר
256 / 52
21%
כללי
351 / 54
16%