תוצאה
קטגוריה
44 / 25
57%
מגדר
256 / 144
57%
כללי
351 / 168
48%