תוצאה
קטגוריה
44 / 15
35%
מגדר
256 / 60
24%
כללי
351 / 64
19%