תוצאה
קטגוריה
72 / 14
20%
מגדר
256 / 47
19%
כללי
351 / 49
14%