תוצאה
קטגוריה
27 / 8
30%
מגדר
95 / 23
25%
כללי
351 / 159
46%