תוצאה
קטגוריה
76 / 19
25%
מגדר
256 / 55
22%
כללי
351 / 59
17%