תוצאה
קטגוריה
44 / 7
16%
מגדר
256 / 22
9%
כללי
351 / 23
7%