תוצאה
קטגוריה
72 / 5
7%
מגדר
256 / 19
8%
כללי
351 / 20
6%