תוצאה
קטגוריה
76 / 27
36%
מגדר
256 / 83
33%
כללי
351 / 90
26%